TÌM HIỂU THÊM HỆ SINH THÁI IBID

PMDA AFFILIATE

iBid – Sàn đấu giá phi tập trung trên nền tảng Blockchain sẽ thay đổi mô hình đấu giá truyền thống, tạo ra sân chơi công bằng và minh bạch hơn cho toàn bộ user trong hệ sinh thái iBid ecosystem

TẠO TÀI KHOẢN NGAY

Tham gia ngay group hỗ trợ trực tuyến 24/7

Ngày ra mắt: 15/6/2020

Cập nhập cây hệ thống ngày 19/6/2020 FULL CÂY LV4

HƯỚNG DẪN VIDEO

THAM GIA CỘNG ĐỒNG HỖ TRỢ